Каталог |  Вход/Регистрация
 
МИГКОМ

Доставка

Доставката на поръчаните продукти се осъществява чрез куриер с наложен платеж.

Връщане на стоката

Право на отказ

На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

  • Опаковките да не са отваряни
  • Продуктите да не са използвани

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми "МИГКОМ" ЕООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят може да използва приложения по-долу стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на "МИГКОМ" ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на "МИГКОМ" ЕООД за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. "МИГКОМ" ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на "МИГКОМ" ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. За тази цел изпратете на електронна поща: migcombg@gmail.com попълнен приложеният формуляр, преди изтичане на периода от 14 дни след като сте получили стоката:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ........................... /името на търговеца/ ................................................................................ /адрес, ЕИК/ С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: .......................................................... /описание на продукта/ Стоката е поръчана на ...................... Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/ ............................................................................/Име на потребителя/ Гр./с.................................................................... /Адрес на потребителя/ ................... ................................. /Дата/ /Подпис на потребителя/

Назад

Вашият IP адрес е: 3.236.112.70
Copyright © 2024 МИГКОМ. Powered by Zen Cart.
МИГКОМ